Wat is geluid

Geluid
Geluid zijn de luchttrillingen die we als klank waarnemen. Ze worden veroorzaakt door wrijving of werveling van de lucht. Stembanden, muziekinstrumenten, machines, overal waar lucht in beweging wordt gebracht wordt geluid geproduceerd. Valt de frequentie van deze geluidstrillingen tussen de 20 en 20.000 trillingen per seconden, dan kunnen we dit waarnemen. Een patroon van verschillende trillingen maakt een specifieke klank.

Contactgeluid
Contactgeluid noemen we het geluid dat wordt doorgegeven via voorwerpen. Contactgeluiden ontstaan als geluidsgolven tegen constructie-elementen botsen. De constructie neemt de trilling over, gaat daardoor ook resoneren en brengt de omringende lucht op zijn beurt aan het trillen. Normaal genomen gaat hierbij veel van het oorspronkelijke geluid verloren, maar soms wordt het zelfs versterkt. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als er een motorkast of speaker tegen een wand is gemonteerd, waardoor de wand als klankbord gaan werken. Contactgeluid is dus ook het geluid dat via een vloer, wand of plafond wordt waargenomen in de belendende ruimte.

Duurzame energie

Nagalm
Nagalm wordt veroorzaakt door geluidsgolven die weerkaatst worden. Luchtgolven verplaatsen zich met een bepaalde snelheid. De weerkaatste klanken hoor je daardoor later terug als echo. Hoe strakker de wanden hoe sterker de golven worden gereflecteerd. Het kan, mits goed gereflecteerd een diepte effect opleveren bij muziekstukken, maar over het algemeen vervormt het teruggekaatste geluid de geluidsgolven op de heenweg en daardoor wordt het een ongewenste en onverstaanbaar.

Akoestisch comfortabele omstandigheden kun je maken
Er komen steeds meer omgevingsgeluiden. Geluidsstress neemt toe door vliegtuigen, autoverkeer, bouwactiviteiten, machines in huis, elektrisch tuingereedschap, rammelende winkelkarretjes. Muziek of heen en weer geloop van de buren, zelfs spelende kinderen kunnen als hinderlijk worden ervaren. Ook de geluidjes binnen een gebouw zijn storend. Denk aan het geluid van (vaat-)wasmachines, resonerende luchtbehandelingsinstallaties of verwarmingsbuizen. Het concentratievermogen van de moderne mens wordt steeds meer op de proef gesteld.

Wij kunnen in de meeste gevallen de problemen oplossen of, indien dit uw voorkeur heeft, u hierbij assisteren. Een aardige bijkomstigheid van geluidsisolatie is dat in veel gevallen de geboden oplossing eveneens zorgt voor een besparende warmte-isolatie.