Missie en visie

Missie
Isolatie Groep Nederland draagt middels thermische en/of akoestische isolatie bij aan het verhogen van het wooncomfort van consumenten of het werkcomfort van zakelijke afnemers. Gebaseerd op een respectvolle omgang met mens en milieu en op transparante én professionele werkwijze richting haar afnemers.

Visie
Isolatie Groep Nederland profileert zich als isolatie-expert en voorziet in oplossingen voor thermische- en geluidsisolatie voor de consumenten- en zakelijke markt. Door de unieke samenstelling van het bedrijf wordt op verantwoorde wijze ondernomen en het ondernemen gebeurt met respect voor mens en milieu. Door continue te innoveren op gebied van werkwijze en isolatiematerialen, worden de werkzaamheden efficiënt en op milieubewuste wijze gerealiseerd binnen de opgestelde planning en vrijgegeven budgetten.

Duurzame isolatie