Akoestisch advies

Werkwijze
Voor aanvang van een geluidsisolatie project of telefonisch verzoek om advies, brengt Isolatie Groep Nederland eerst vrijblijvend een werkbezoek op locatie. Tijdens dit bezoek worden alle plannen en mogelijkheden doorgenomen. Ook zal de bouwkundige constructie in kaart worden gebracht.

Akoestisch adviesrapport
Op basis van deze bouwkundige informatie en de doelstelling van de opdrachtgever, worden verdere berekeningen uitgewerkt. Mocht uit dit vooronderzoek blijken dat aanvullende informatie nodig is, wordt er onder supervisie van Isolatie Groep Nederland geluidsmetingen en trillings overdracht metingen op de kritieke punten uitgevoerd. Hiervoor wordt een onafhankelijk meetbureau ingeschakeld.

Garantie
Uit deze gegevens volgt een plan van aanpak, eventueel onderbouwd met detailtekeningen, welke gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een milieu vergunning en tevens de basis vormt voor een offerte. In deze fase is Isolatie Groep Nederland gesprekspartner voor de opdrachtgever, om te komen tot de praktische uitvoering van voorgestelde akoestische isolatie voorzieningen. Tevens is het van essentieel belang om de invloed van technische installaties, akoestisch te begeleiden om de vooropgestelde doelstelling te bewaken en te waarborgen. Isolatie Groep Nederland geeft 100% zekerheidsgarantie, dat indien alle in het akoestische adviesrapport vermelde materialen en werkzaamheden op de juiste wijze zijn uitgevoerd.

Akoestisch advies